Rozmowa z Tomaszem Bieleckim, Dyrektorem Działu Rozwoju Biznesu w Promar

W październiku tego roku Promar rozpoczął współpracę z norweską firma Tomra.

- Tomra jest firmą o ponad 40 letniej historii. Jej misja: „tworzenie rozwiązań do optymalnej gospodarki zasobami z wykorzystaniem czujników i technologii analizy ich sygnałów” w pełni oddaje skandynawskie podejście do zrównoważonego i odpowiedzialnego korzystania z tego co nas otacza. Od momentu powstania Tomra jest specjalistą w zakresie analizy i sortowania różnych produktów żywnościowych i ich opakowań. Tomra w swoim przekazie podkreśla, że prawie jedna trzecia część całej żywności produkowanej na świecie nigdy nie zostanie zjedzona, co prowadzi do powstania rocznie 1,3 miliarda ton odpadów spożywczych. Dotyczy to około 20 procent mięsa.

Na czym polega wyjątkowa technologia stosowana przez Tomra w analizatorach mięsa?

- Analizatory mięsa Tomra wykorzystują technologię spektroskopii interaktywnej czyli mierzą światło w bliskiej podczerwieni (NIR), penetrujące produkt. Są przeznaczone w przemyśle mięsnym i rybnym do badania składu mięsa surowego - świeżego i mrożonego. Analizują jego skład pod kątem zawartości wody, tłuszczu, białka, kolagenu. Precyzyjne dane pozwalają więc określić wartość mięsa, a co za tym idzie zoptymalizować surowcowe koszty produkcji w czasie rzeczywistym oraz umożliwić wysoką powtarzalność jakościową wyrobów. Cechami szczególnymi urządzeń Tomra jest duża reprezentatywność ,a więc dokładność pomiarów, ponieważ w sposób ciągły analizowana jest pełna szerokość taśmy transportowej. Możliwość płynnego przechodzenia z analizy mięsa świeżego na mrożone i odwrotnie oraz tylko jednokrotna kalibracja urządzenia zaoszczędza czas i koszty. Użytkową wartość urządzeń Tomra podnosi podawanie wyniku skumulowanego, więc przeanalizowana zawartość składników w danej szarży jest podawana na bieżąco. Ułatwia to znakomicie reagowanie obsługi na konieczne korekty podawanego surowca mięsnego. Tomra to urządzenia bardzo wydajne (do 30 ton na godzinę) i skonstruowane w sposób umożliwiający niezwykle łatwe utrzymanie go w nienagannej czystości. Niebagatelnym czynnikiem wyróżniającym analizatory Tomra są również minimalne koszty eksploatacyjne, dalece niższe od innych niż NIR technologii analitycznych.

Co zyskuje producent dzięki wykorzystaniu analizatora w procesie produkcji?

- Analizatory Tomra mogą być wykorzystywane jako urządzenia wkomponowane w linie produkcyjne, umożliwiając na bieżąco kontrolę składu mięsnego i wskazując konieczne do wprowadzenia korekty. Alternatywnie mogą być używane jako urządzenia wolnostojące, gdy zamierzamy na przyjęciu surowca skontrolować np. zawartość tłuszczu czyli sprawdzić co zostało kupione. Jako analizator wolnostojący może też służyć do standaryzacji mięs by w dalszym procesie produkcyjnym było dokładnie określone jakiej jakości surowce zostaną użyte w do produkcji lub do sprzedaży. Przy każdym z tych zastosowań optymalizujemy wykorzystywany surowiec mięsny i mamy pełną świadomość jego realnej wartości.

Dlaczego zakład przemysłowy powinien rozważyć stosowanie analizatorów Tomra?

- Podsumowałbym tak, stosując analizatory Tomra, mamy świadomość jakości surowca w czasie rzeczywistym. Dziś każdy składnik kosztowy produkcji musi być bardzo precyzyjnie optymalizowany, a ponieważ w naszej branży koszt surowca jest dalece największy, więc każdy producent powinien wiedzieć czego używa do produkcji swoich wyrobów i móc reagować na bieżąco na wahania składu surowcowego. Jest to niezbędne gdy dbamy o wysoką renomę marki, zależy nam na wydajności, powtarzalności i optymalizacji linii produkcyjnej.

Dziękuję za rozmowę.

Analizator QVision
Analizator QVision
Tomasz Bielecki (Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu w Promar)
Tomasz Bielecki (Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu w Promar)

CZYTAJ RÓWNIEŻ